DEGEE - ograniczenia w stosowaniu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 5 marca 2016 roku, zostało opublikowane rozporządzenie – UE, 2016/314, co zmieniło załącznik III do rozporządzenia 1223/2009/WE, w sprawie stosowania eteru monoetylowego glikolu dietylowego – DEGEE.

Zgodnie z tymi przepisami, do dnia 25 marca 2017 roku, do obrotu, wprowadza się oraz udostępnia na rynku produkty, które zawierają DEGEE. Ograniczenia obowiązują między innymi:

- nieutleniające produkty stosowane do farbowania włosów – w maksymalnym stężeniu – 5%,

- utleniające produkty w farbowaniu włosów – przy stężeniu maksymalnym, w preparacie gotowym do zastosowania – 7%,

- spłukiwane produkty – inne niż do farbowania włosów – w stężeniu maksymalnym – 10%,

- inne/pozostałe produkty o charakterze kosmetycznym – inne niż w aerozolu – w stężeniu maksymalnym – 2,6%,

- produkty występujące w aerozolu, takie jak: czyste kompozycje zapachowe, produkty do wpisów występujące w aerozolu, dezodoranty oraz antyperspiranty w stężeniu maksymalnym – 2,6%.

Warto zauważyć, że normy muszą być zachowane również jeżeli chodzi o zanieczyszczenie i stosowanie w przypadku jamy ustnej oraz oczu.