Dossier rejestracyjne - sprawdzanie poprawności

ECHA w roku 2015, skupiła się między innymi na tematyce sprawdzania poprawności dossier rejestracyjnych dla substancji, które mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla zdrowia jak i dla życia człowieka czy też środowiska naturalnego. Agencja wskazuje, że w wielu przypadkach, dostrzegalne są braki w dossier rejestracyjnym. Brakuje najczęściej jednego bądź też kilku, istotnych kryteriów związanych z oceną. W związku z tym, ECHA, zachęca do zapoznania się z przygotowanym dokumentem oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami oraz wytycznymi.