Dyrektywa tytoniowa - projekt ustawy wdrażającej

Ministerstwo Zdrowia, 16 marca 2016 roku przekazało „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zostały w nim uwzględnione zalecenia, pochodzące z Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016r., jak również został on uzgodniony w trybie roboczym z Ministerstwem Rozwoju. Wspomniany projekt, został wpisany do wykazy prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – pod numerem UC8. Nowelizacja obowiązującej ustawy, wynika z wymaganiami związanymi z implementacją do krajowego prawa, dyrektywy ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady – 2014/40/UE – z dnia 3 kwietnia 2014 roku, w sprawie zbliżenia przepisów o charakterze wykonawczym, ustawodawczym i administracyjnym państw członkowskich. Obejmują one kwestie związane z produkcją, prezentowaniem oraz sprzedażą wyrobów tytoniowych jak również wyrobów powiązanych.

Nowe zmiany i przepisy są szczególnie wyczekiwane przez branżę tytoniową. Wiążą się one bowiem z określonymi zmianami w zakresie sprzedaży i produkcji wyrobów tytoniowych. Kwestie te obejmują również problematykę ich pakowania, oznakowania jak również składowania. Nowe regulacje, w założeniach mają przyczynić się do zwiększenia i poprawy zdrowia publicznego, w związku ze szkodliwym działaniem i następstwami wywołanymi przez wyroby tytoniowe. Wprowadzane zmiany i regulacje mają regulować również rynek wyrobów powiązanych /papierosy elektroniczne, pojemniki z płynem do ponownego napełniania, które zawierają nikotynę/. Przepisy mają również wpłynąć na reklamę i promocje w postaci określonych zakazów.

Dodatkowo, warto zauważyć, że zapowiadane zmiany, mają wprowadzić również dodatkowy nadzór, związany z bezpieczeństwem produktów. Ma on obejmować coraz powszechniejszy Internet i zakaz handlu oraz sprzedaży wysyłkowej.