Polskie powietrze - poprawa jakości i wynalazki

Z inicjatywy ministra Pawła Sałka, w Ministerstwie Środowiska, 16 marca, odbyło się spotkanie dotyczące wymagań jakościowych w przodku paliw stałych – przede wszystkim węgla, jak również i wymagań technicznych dl urządzeń o charakterze grzewczym, stosowanych głównie w sektorze bytowo-komunalnym. Obejmuje to w dużej mierze domy jednorodzinne oraz lokalne kotłownie.

Podczas spotkania, uczestnicy debatowali o sposobach na to by ogrzewanie w przypadku sektora bytowego i komunalnego stało się bardziej bezpieczne dla środowiska naturalnego. Duże znaczenie skierowana między innymi na podniesienie obowiązujących dziś standardów i wymogów w przypadku stosowanych dziś w domach paliw oraz kotłów. Szczególną uwagę skierowano na stosowanie w nich węgla. Podczas spotkania, zauważono, że aktualnie brak jest właściwych norm oraz standardów. Efektem tego do sprzedaży do sprzedaży trafiają paliwa, emitujące niekiedy bardzo duże szkodliwych gazów oraz pyłów.

Warto też zauważyć, że podczas spotkania podjęto również rozmowy dotyczące uciążliwości dla środowiska ogrzewania w sektorze komunalnym. Obecni w rozmowach przedstawiciele Instytutu Przeróbki Chemicznej Węgla, mieli okazję by zaprezentować polski wynalazek. Był to tak zwany „błękitny węgiel”. Jest to uszlachetniony węgiel kamienny. Co ciekawe i ważne, podczas jego spalania, można zauważyć znacznie mniejsze ilości emisji pyłów oraz szkodliwych gazów.