Testy systemu notyfikacji - wyroby tytoniowe i wyroby powiązane

Projekt ustawy mającej na celu ochronę zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych zakłada kolejne wymagania i obowiązki nakładane na producentów oraz importerów. Szczegółowe informacje mają być przekazywane według planów najpóźniej na sześć miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu.

Testowanie w

Więcej

Dyrektywa tytoniowa - projekt ustawy wdrażającej

Ministerstwo Zdrowia, 16 marca 2016 roku przekazało „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zostały w nim uwzględnione zalecenia, pochodzące z Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016r., jak również został on uzgodniony w trybie roboczym z Ministerstwem Rozwoju. Wspomniany projekt, został

Więcej

DEGEE - ograniczenia w stosowaniu

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 5 marca 2016 roku, zostało opublikowane rozporządzenie – UE, 2016/314, co zmieniło załącznik III do rozporządzenia 1223/2009/WE, w sprawie stosowania eteru monoetylowego glikolu dietylowego – DEGEE.

Zgodnie z tymi przepisami, do dnia 25 marca 2017 roku, do obrotu, wprowadza się oraz udostępnia na rynku produkty, kt&o

Więcej