Program przeglądu substancji czynnych - wycofania

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku pewnych kombinacji substancji czynnych/grupa produktowa, uczestnicy programu przeglądu, zdecydowali się na wycofanie swoich wniosków, ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów, dokonała publikacji otwartego zaproszenia do przejęcia roli uczestnika oraz dokonanie zgłoszenia w celu wsparcia tych substancji.

Wsparcie wycofano między innymi dla Kwasu cytrynowego i Ditlenku chloruu powstający in situ z: Kompleksu tetrachlorodekatlenku (TCDO) w obecności kwasu (z pierwszej grupy produktowej). Podobnie stało się jeżeli chodzi o Sól sodową 1-tlenku pirydyno-2-tiolu (pirytion sodu) – 3 grupa produktowa oraz o Chlorek cetylopirydyniowy – 2 grupa produktowa.

 

Kwestie związane z zaproszeniem, zostały opublikowane w lutym 2016 roku. Dokonano tego na podstawie art.14 rozporządzenia 1062/2014, w sprawie programu pracy, celem, którego są systematyczne badania obejmujące wszystkie istniejące substancje o charakterze czynnym występujących w produktach uznawanych za biobójcze.

9 lutego 2017 roku to planowany ostateczny termin dla substancji czynnych, takich jak: Kwas cytrynowy i Ditlenek chloru powstający in situ z: Kompleksu tetrachlorodekatlenku – TCDO, w obecności kwasu.

25 luty 2017 roku to z kolei termin dla substancji czynnych: Pirytion sodu oraz Chlorek cetylopirydyniowy.