Repelenty lub atraktany - żywność i pasze

Rozporządzenie nr 528/2012 w artykule 2 ust. 5, w sprawie udostępnienia na rynku oraz stosowania produktów o charakterze biobójczym, mówi, że żywność, jak i pasze, mające zastosowanie jako repelenty bądź atraktany – PT 19, nie wchodzą w zakres rozporządzenia.

Jednak interpretacja tego zapisu, stanowi źródło wielu pytań. W dużej mierze d

Więcej

Przewóz substancji niebezpicznych

Przewożenie niebezpiecznych substancji wymaga od kierującego odpowiedniego przygotowania i wyszkolenia. Zarówno zarządzanie chemikaliami jak samo przewożenie substancji niebezpiecznych jest bardzo skomplikowanym zajęciem. Przedsiębiorstwa zajmujące się takimi substancjami muszą

Więcej

Skóra dzieci pod nadzorem

Dziecko, od momentu narodzin, aż do ukończenia pierwszego roku życia, określane jest jako niemowlę. Ten okres jak i późniejszy poniemowlęcy, jest niekiedy różnie definiowany w różnej literaturze. Dalsze etapy rozwoju jak wczesne dzieciństwo najczęściej trwa do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Zdarzają się jednak opinie i materiały przedłużaj

Więcej

Innowacyjne badania i rozwiązania - atrakcyjne dla klienta?

Nowe kierunki badań, szczególnie w przypadku pielęgnacji przeciwstarzeniowej obierają kierunek ekstraktów roślinnych oraz nowych surowców. Dotyczy to szczególne tych, które mają posiadać zastosowanie lecznicze. Duże ożywienie w tym przypadku, dotyczy szczególnie produktów, które charakteryzują się naturalnym pochodzeniem. Warto t

Więcej