Komitet ds. Analizy Społeczno-Ekonomicznych - SEAC i Komitet ds. Oceny Ryzyka – kolejne decyzje

Podczas posiedzenia trwającego od 8 – 11 marca 2016 roku, SEAC podjęło się rozważenia między innym następujących kwestii:

- Wprowadzenia ograniczenia w przypadku stosowania metanolu – CAS 67-56-1, w płynach do spryskiwaczy jak i skażonym etanolem. Komitet, rozpatrując 4 uwagi przesłane podczas konsultacji o charakterze publicznym, zdecydował się na kilka popr

Więcej

Współpraca przy rejestracji - ECHA zachęca

Rozporządzenie REACH, przewiduje w swoich założeniach, że pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, którzy rejestrują tę samą substancję będzie nawiązywana współpraca. O tym fakcie nadal przypomina ECHA. W ten sposób można bowiem w pewien sposób obniżyć koszty obejmujące przygotowanie ni

Więcej

Dossier rejestracyjne - sprawdzanie poprawności

ECHA w roku 2015, skupiła się między innymi na tematyce sprawdzania poprawności dossier rejestracyjnych dla substancji, które mają bardzo istotne znaczenie zarówno dla zdrowia jak i dla życia człowieka czy też środowiska naturalnego. Agencja wskazuje, że w wielu przypadkach, dostrzegalne są braki w dossier rejestracyjnym. Brakuje najczęściej jednego bądź też kilku,

Więcej