Skóra dzieci pod nadzorem

Dziecko, od momentu narodzin, aż do ukończenia pierwszego roku życia, określane jest jako niemowlę. Ten okres jak i późniejszy poniemowlęcy, jest niekiedy różnie definiowany w różnej literaturze. Dalsze etapy rozwoju jak wczesne dzieciństwo najczęściej trwa do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Zdarzają się jednak opinie i materiały przedłużające ten okres a do trzeciego roku życia dziecka.

W myśl rozporządzenia unijnego nr 1223/2009 (UE, 2009), szczegółowa ocena jest bardzo istotna z uwagi na ocenę bezpieczeństwa, szczególnie mających zastosowanie dla dzieci.