Testy systemu notyfikacji - wyroby tytoniowe i wyroby powiązane

Projekt ustawy mającej na celu ochronę zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych zakłada kolejne wymagania i obowiązki nakładane na producentów oraz importerów. Szczegółowe informacje mają być przekazywane według planów najpóźniej na sześć miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu.

Testowanie właściwej platformy za pomocą, której mają odbywać się zgłoszenia zarówno składników jak również wydzielonych substancji wyrobów tytoniowych i z wyrobów z nimi powiązanych, rozpoczęło się w drugiej połowie marca.

W pierwszym etapie działania oraz testowania systemu, mogą w nim brać udział podmioty, spełniają określone w przepisach wymagania techniczne. W przyszłości, zaplanowano możliwość testowania również i dla mniejszych podmiotów. Zainteresowane notyfikacją podmioty, mają jednocześnie już dziś możliwość rejestrowania się w systemie uwierzytelnienia Komisji Europejskiej – ECAS. Ma to ułatwić w przyszłości działania, dokonywane w procesie notyfikacji.