Współpraca przy rejestracji - ECHA zachęca

Rozporządzenie REACH, przewiduje w swoich założeniach, że pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, którzy rejestrują tę samą substancję będzie nawiązywana współpraca. O tym fakcie nadal przypomina ECHA. W ten sposób można bowiem w pewien sposób obniżyć koszty obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Bardzo podobnie odnosi się to do kwestii prowadzonych badań na zwierzętach, szczególnie w przypadku kręgowców.

Jednocześnie Agencja zauważą, że jednym z najprostszych oraz najtańszych sposobów na dokonanie rejestracji i jej przeprowadzenie, jest współpraca z innymi podmiotami, które dokonują rejestracji tej samej substancji. Podjęta współpraca, najczęściej przebiega zgodnie z dwoma schematami. Wiele zależy od tego czy dana substancja została już zarejestrowana czy jeszcze nie.

- w przypadku kiedy substancja nie została, nie była jeszcze rejestrowana, podmioty współpracujące, są zobowiązane do utworzenia forum, na którym będzie można dokonywać wymiany informacji o substancjach – SIEF.

- w sytuacji kiedy substancja została już zarejestrowana, to prace związane z przygotowaniem najpewniej zostały już przeprowadzone. W takim przypadku podmiot rejestrujący może skontaktować się z SIEF, które już istnieje. Celem powinno być podjęcie współpracy. W takiej sytuacji konieczne będą rozmowy oraz negocjacje związane z warunkami udostępnienia niezbędnych danych oraz informacji.