Polskie powietrze - poprawa jakości i wynalazki

Z inicjatywy ministra Pawła Sałka, w Ministerstwie Środowiska, 16 marca, odbyło się spotkanie dotyczące wymagań jakościowych w przodku paliw stałych – przede wszystkim węgla, jak również i wymagań technicznych dl urządzeń o charakterze grzewczym, stosowanych głównie w sektorze bytowo-komunalnym. Obejmuje to w dużej mierze domy jednorodzinne oraz lokalne kotł

Więcej

Wiedza, trendy i rozwój - R&D Summit 2016

W Warszawie dnia 14 kwietnia 2016 roku, odbędzie się R&D Summit 2016. To wyjątkowe wydarzenie zostanie poświęcone najważniejszym i najbardziej istotnym trendom w zakresie badań oraz rozwoju.

W 2016 roku, zostaną przedstawione widomości i informacje związane z technologiami, które warte są implementowania. Można będzie uzyskać wiedzę obejmującą jak dokonywa

Więcej